Back to English


Portræt Peter Sigsgaard

Detaljeret CV
Peter Sigsgaard

   Revideret januar 2017

Personlige data

     

Født 25.12.1942
Studentereksamen mat./nat., Virum Statsskole 1961
Gift med maler og grafiker Johanne Foss 
2 voksne børn 

Uddannelse

1965 – 1972
Københavns Universitet
Mag.art. Kultursociologi

Kultursociologi kombinerer socialpsykologi, socialantropologi og sociologi i en tværfaglig helhed. Faget blev oprettet i 1965 under Humanistisk fakultet, Københavns Universitet, og fulgte dette fakultets krav til en magisteruddannelse.
I årene inden 1965 studerede jeg psykologi ved København Universitet.
Uddannelsen afsluttet begyndelsen af 1972. En faglig vurdering fra et bedømmelsesudvalg (1976) erklærer mig ”klart lektorkompetent.”
1979 - i dag
Mellemfolkeligt Samvirke, København
Intern uddannelse
Forskellige internt finansierede kurser i forbindelse med de stillinger, jeg har haft. Som eksempler på nogle kurser kan nævnes kursustitler som Lederskab, Projektorienteret arbejde, Kønstilgangen i udviklingsbistand, Fattigdomsorientering i bistandssamarbejdet, Strategisk Planlægning, Monitorering og Evaluering.
1993
INTRAC,
Oxford, UK
Organisationsvurdering (OA)
”Organisational Assessment of Development NGOs”
Én uges international ”workshop” ledet af Dr. Allan Fowler, INTRAC. Målet var at udvikle nye redskaber der kan bruges til organisationsbeskrivelse og vurdering af især NGOer i Nord og i Syd.
1994
Little & van de Geer
(MDF)
Hornbækhus
Danmark
”Experiental and Action Learning”
Tre dages kursus i metoder med udgangspunkt i planlagte, strukturerede diskussioner, trænerens feedback, refleksion og forhandling af resultater.
Det er en pædagogisk metode der anvendes, hvor deltagerne i grupper tilegner sig viden og færdigheder samt klargør holdninger på basis af egne erfaringer.
1994-97
MS-TCDC,
Tanzania
Kurser på MS-TCDC
MS-TCDC (Training Centre for Development Co-operation) er Mellemfolkeligt Samvirkes træningscenter i Tanzania.
Jeg har deltaget (mest som underviser og planlægger af indhold og form) i centrets standardkurser og workshops der dækker faglige emner som for eksempel
  • Udviklingspolitik og - strategier
  • Deltagerorienterede metoder i udviklingsarbejde
  • Organisationsudvikling og - management
  • Projektplanlægning og - styring
  • Særlige udviklingsrelevante emner som: "Gender", Miljø og Bæredygtighed, PRA, Demokratisering/Menneskerettigheder , Korruptionsproblemet
  • M&E, "Organisational Assessment of NGOs"
1997
MDF, Holland
Monitorering & Evaluering
To ugers intensivt kursus i ”Logical Framework,” ”Monitoring Project Portfolios,” ”Initiating and Monitoring Evaluations of Development Projects.”
Gennemført på Management and Development Foundation (MDF), Holland.


Arbejdserfaring

  Free-lance, Danmark og Afrika

2005 - i dag

Efterlønner/pensionist kombineret med enkeltstående opgaver som f.eks. evaluering af ulandsprogram, design af M&E system for udviklingsprojekt, facilitering af workshops, opgaver som skribent og redaktør, bl.a. til det internetbaserede Globalnyt.dk. 

Mellemfolkeligt Samvirke (MS), Danmark og Afrika

1997 – 2005
Programkoordinator
Hjemkaldt fra Tanzania (rotationsordning) til stilling som programkoordinator (Østafrika) i International Afdeling.
Havde desuden ansvaret for at udvikle M&E redskaber for MSiS programmet (”MS i Syd” er navnet på MS’ program omkring udviklingsbistand i den tredje verden).
1994-97
Principal


Forstander for ”MS Training Centre for Development Co-operation,” Tanzania (MS-TCDC).
Hovedopgaven var at ændre institutionen strukturelt og indholdsmæssigt hen mod et ”NGO Support Centre” for østafrikanske Ngo’er. Parallelt hermed skulle centret stadig uddanne udviklingsarbejdere fra MS og andre udviklingsorganisationer i Nord.
1989-93
Afdelingsleder
Afdelingsleder, Uddannelsesafdelingen, MS-Danmark.
Medlem af MS’ Ledergruppe.
1987-89
Forlagsredaktør
Forlagsredaktør, Oplysningsafdelingen, MS-Danmark. Stod for produktion og udgivelse af en række bøger om udviklingsfaglige emner. Som eksempler kan nævnes:
Eskildsen, Jørn: Autoritetens dilemma i u-landspædagogik og solidaritetsarbejde, 1988
Sigsgaard, Peter (red.): Frivillig og fremmedarbejder, 1988
Vilby, Knud: Tanzania fra drøm til virkelighed, 1988
George, Susan: Fanget i fælden - Gældskrisen, vor tids kolonikrig, 1989
1986
Sektionsleder
Sektionsleder, Frivilligafdelingen, MS-Danmark
Ansvarlig for frivilliguddannelsen, information og rekruttering.
1983-85
Koordinator
Koordinator (landechef), Assoçiação Dinamarquesa de Cooperação Internaçional (Danish Volunteer Service), Moçambique.
1982
Koordinator
Vikar (3 måneder) for koordinator (landechef), Danish Volunteer Service (DVS) i Lesotho.
1979-82
Sektionsleder
Sektionsleder, Frivilligafdelingen, MS-Danmark.
Ansvarlig for frivilliguddannelsen, information og rekruttering.

Danmarks Radio, København & Søborg

1963-1977
Radioproducer
I perioden arbejdet freelance, især i den daværende Kultur- og Samfundsafdeling, DR.
Montager og debatskabende udsendelser udviklet i samarbejde med bl.a. Willy Reunert, Stephen Schwartz og Niels Peter Juel Larsen
1977-1979
Sektionsleder, B&U
Leder (vikar) for småbørnssektionen Radio og TV i B&U afdelingen.

Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, København

1969-72
Forskningsassistent

Forskningsassistent på tre samfundsvidenskabelige projekter:
  •  En studie af den politiske "meningsstruktur" i Danmark (Lektor Hans-Jørgen Nielsen)
  • "Konflikt uden vold", en undersøgelse af danske FN-soldaters fredsbevarende indsats på Cypern (leder: prof., Dr.jur. Verner Goldschmidt)
  • "Kriminallovsundersøgelsen", Grønland (gennemført af prof., Dr. jur. Verner Goldschmidt)
1972-76
Forskning Grønland
Selvstændigt 3-årigt samfundsvidenskabeligt forskningsprojekt (afbrudt af militærnægtertjeneste) om voldskriminalitet og drab i Grønland

POK, Det grønlandske rådgivningskontor, København

1973-74
"Socialarbejder"
Ansat som militærnægter i denne private organisation der bl.a. giver social rådgivning og støtte til grønlændere i Danmark.

Frøbelseminariet, København

1967-71
1974-75
Seminarielærer
Seminarielærer for børnehavepædagoger. Underviste i socialpsykologi, sociologi og almen pædagogik.
Studievejleder.


Erfaringer med vurdering af udviklingsarbejde
Som et supplement til almen, felt-orienteret forskningserfaring kan nævnes:

2008-2010Udvikling af M&E strategi (Most Significant Changes teknik)  for projekt til støtte for zambiske kvinders adgang til retssystemet samt  rådgivning om organisationsudvikling for  Women and Law in Southern Africa (Zambia). Opdragsgiver: CODA International (U.K.)
2006
Evaluering af kapacitetsopbygningsprojekt gennemført i sports-NGO i Mwanza Region, Tanzania: Popular Culture and Sports Programme, PCSP. Opdragsgiver: DGI/Denmark
2001- 2004
Pilotforsøg med anvendelse af monitoreringsmetode (Most Significant Changes) i Zambia og Mozambique. Træning i metode desuden for stab i Zimbabwe, Tanzania, Uganda og Centralamerika
2000 MSiS Revision Review ("review" af det samlede ulands-program)
Udarbejdelse ToR, forberedelse og opfølgning, MS' medlem i team ledet af Neil Webster fra det daværende Center for Udviklingsforskning
 
1999 "Review" af MS-Kenyas landeprogram
Udarbejdelse af ToR, forberedelse og opfølgning, medlem af team ledet af Bodil Folke Frederiksen, Roskilde Universitetscenter

1998 "Review" af MS-Tanzanias landeprogram
Udarbejdelse af ToR, forberedelse og opfølgning, medlem af team ledet af Britha Mikkelsen, COWIconsult
1994 "Organisational Development of major NGOs in Tanzania"
Medlem af "appraisal mission" udsendt til Tanzania af NORAD

1993 "Review" af forberedelse og uddannelse af MS' udviklingsarbejdere i Mellemamerika
1992 "Review" af forberedelse og uddannelse af MS' udviklingsarbejdere i Nepal

Back to English

Peter Sigsgaard    Mosevangen 48    3460 Birkerød    Danmark