CV og bibliografi

Peter Sigsgaards CV (2017)

Kortfattet CV med fokus på arbejde indenfor international udviklingsbistand.
Hent dokumentet  på dansk som en pdf. fil her.

Peter Sigsgaards Detaljerede CV 

Et detaljeret CV der beskriver arbejdsliv siden studentereksamen. 
Hent dokumentet i pdf. format her.


Peter Sigsgaards Bibliografi

Klik HER for at se en liste over udvalgte publikationer.  Hent listen som pdf  her


 

Portræt Peter Sigsgaard

CV
Peter Sigsgaard

 

Revideret januar 2017        

Personlige data

Uddannelse:

Mag. Art. Kultursociologi (Københavns Universitet) 1972

Nationalitet:

Dansk

Født:

25-12-1942

Civilstand:

Gift

Nuværende stilling:

Pensioneret. Fra tid til anden arbejder jeg med freelance opgaver

 

Professionelle arbejdsområder

Fra 1979 til 2005 ansat i ulandsorganisationen Mellemfolkeligt Samvirke (MS).

Gennem årene havde jeg forskellige stillinger både i Danmark og i Afrika. Jeg fik en meget bred og konkret erfaring med emner i tilknytning til udviklingsarbejde som det udføres i den ikke-statslige sektor (NGO).

Stillinger i MS: Sektionsleder (information, uddannelse af udviklingsarbejdere og rekruttering), Landechef (Mozambique), Forlagsredaktør, Afdelingsleder (Uddannelse), Forstander (Træningscenter i Tanzania) og Program Koordinator. 

Organisationsudvikling

 

Udvikling af og støtte til implementering af planlægning og monitorering i projekt der styrker zambiske kvinders rettigheder i forhold til retssystemet. Desuden bidrag til kapacitetsopbygning af
projektorganisationen Women and Law in Southern Africa (Zambia).

I samarbejde med Coda International (UK). Projektet finansieres af Comic Relief (UK)

Evaluering af kapacitetsopbygnings-projekt i en regional, tanzaniansk NGO

Teamleder.
Kontraktansat af de Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI). Projektet finansieret af Projektrådgivningen

Styring af adskillige evalueringer (“Reviews”) af MS’ landeprogrammer

Udarbejdelse af ToR; Samarbejde med eksterne konsulenter; medlem af Evalueringsteam

Styring af en omfattende evaluering af MS’ samlede partnerskabsbaserede udviklingsprogram i Syd

Udarbejdelse af ToR; Samarbejde med eksterne konsulenter; medlem af Evalueringsteam

Introduktion af enkle, nyskabende, kvalitative monitorerings systemer: ”Most Significant Changes” og planlægning med ”Quarterly Monitoring Chart”

Mellemfolkeligt Samvirke, samarbejde med udvalg af landekontorer og partnere

Gennemførelse af omfattende struktur- og programændringer af MS

Mellemfolkeligt Samvirke

 

Omstilling af MS’ danske træningscenter i Tanzania til et afrikansk NGO Support Centre

Mellemfolkeligt Samvirke, Tanzania

”Organisational Development of Major NGOs in Tanzania”

Medlem af en ‘NGO Appraisal Mission’ sendt af NORAD (Norwegian Agency for Development Cooperation)  til Tanzania

Udvikling af metoder til organisationsvurdering af udviklings­‑ NGOer

I samarbejde med Dr. Alan Fowler og andre forskere ved INTRAC (The International NGO Training and Research Centre), Oxford, U.K.

Ledelsesudvikling

 

Proces-arbejde med afrikanske mellemledere med henblik på tilegnelse demokratiske ledelsesformer

MS-TCDC (MS-Training Centre for Development Co-operation), Tanzania

Personaleudvikling

 

Opbygning af ca. 100 ansattes individuelle kompetencer

MS-TCDC, Tanzania

Teambuilding og motivering af ansatte til at deltage aktivt i beslutnings- og planlægningsprocesser

MS-TCDC, Tanzania

Netværks– og partnerskabsopbygning

 

Udviklingen af MS’ partnerskabsprogram i Syd; politikformulering og operationalisering

Mellemfolkeligt Samvirke

 

Udvikling af og støtte til landekontorer omkring bl.a. partnerskabsaftaler og partnerskabstilgang

Mellemfolkeligt Samvirke

 

Formidling og fremlæggelse af paper omkring MS’ særlige partnerskabstilgang i faglige fora

INTRAC, Oxford, Foreningen af Ulandsforskere i Danmark (FAU), Dansk Flygtningehjælp, Center for torturofre (RTC)

Træning og uddannelse

 

Planlægning og overordnet styring af forberedende uddannelse af MS’ udviklingsarbejdere

MS, Uddannelsesafdelingen, København

Udvikling af officielt anerkendt diplomkursus for ”Programme Officers” i udviklingsorganisationer i Syd

MS-TCDC, Tanzania i samarbejde med Kimmage Development Studies Centre, Irland

Planlægning af og undervisning i standardkurser og specielt tilrettelagte workshops. Eksempler på emner:

Udviklingspolitik og –strategier samt udviklingsemner som f.eks.: ”Gender,” miljø og bæredygtighed, Demokratisering og Menneskerettigheder, Korruption.

Deltagerorienterede metoder i udviklingsarbejde

Organisationsudvikling og –management, monitorering og evaluering

Projektplanlægning og –styring

MS-TCDC, Tanzania

Formidling

 

Redaktør og skribent på Fortællerhjørnet, et tema under webmediet Globalnyt.dk 

Foreningen bag https://globalnyt.dk

Foredrag og workshop-orienteret facilitering

Danske NGOer, MS-DK samt MS’ landekontorer og partnere

Redaktion af bøger og andet trykt materiale

Forlagsredaktør, MS Forlaget

Radio-producer; journalistiske montager og reportager

Freelance, Danmarks Radio

Projektledelse

 

Formand for styregruppe for humanitært ulands projekt. Gruppen er ansættende myndighed for projektleder og fører løbende tilsyn med arbejdets gennemførelse

Projekt for Sydsudanesiske flygtninge i det nordlige Uganda. Ledet af konsortium bestående af Dansk Flygtningehjælp, ADRA Danmark og MS

 Udenlandsk arbejdserfaring

Tanzania (50 måneder), Mozambique (40 måneder) og Lesotho (3 måneder)

Eritrea, Kenya, Uganda, Zambia, Zimbabwe (i alt ca. 8 måneder)

Nepal (1 måned)

El Salvador, Nicaragua, og Guatemala (3 måneder)

Desuden adskillige forskningsophold i Grønland samt et længerevarende i Cypern

Jeg har rejst meget og haft ophold i næsten alle Vest– og Østeuropæiske lande, Marokko, Egypten, Israel, Syrien, Thailand og Japan

 

Uddannelse 

Mag. Art. Kultursociologi 

 

Københavns Universitet, 1972

Faglige kurser

 

Logical Framework, Monitoring Project Portfolios

Management and Development Foundation (MDF), Holland, 1997

Initiating and Monitoring Evaluations of Development Projects

Experiental and Action Learning

Little & van de Geer (MDF), Hornbækhus, Danmark, 1994

Organisational Assessment of Development NGOs

 

Alan Fowler, Brian Pratt, and Rick James (INTRAC), Norge, 1993

 

Øvrige arbejdserfaringer

Leder (vikar) af småbørnssektionen, Radio og TV, i B&U afdelingen, 1977-79. I perioden 1963-1977: Freelance radioproducer

Danmarks Radio (DR)

Seminarielærer (sociologi og socialpsykologi)

Frøbelseminariet, København 1967-71 & 1974-75

Samfundsvidenskabelig forskning: især: ”FN-soldaters fredsbevarende indsats på Cypern” (1969) og ”Voldskriminalitet og drab i Grønland” (1972-74)

Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd

Til top


Peter Sigsgaard    Mosevangen 48    3460 Birkerød    Danmark