Diverse links og kontakt


Mellemfolkeligt Samvirke/ActionAid Danmark

Den danske NGO som jeg arbejdede for,  Mellemfolkeligt Samvirke, fusionerede med  ActionAid International i 2010. MS offentliggør de fleste nylige evalueringsrapporter og politik-papirer på denne hjemmeside. Der er mindre materiale fra tiden før fusioneringen og retningslinjer om hvordan de politike målsætninger skal implementeres. Klik på logoet for at komme ind på hjemmesiden.

INTRAC


Dette internationale NGO trænings- og forsknings-center ligger i Oxford. Det tjener som en meget værdifuld støtte - ikke bare for europæiske NGOer, men også for organisationer i den tredje verden.
Hjemmesiden giver adgang til en mængde meget væsentlige publikationer.

MandE News

En vigtig, meget omfattende nyhedstjeneste om monitorering og evaluerings-metoder indenfor udviklingsprojekter og programmer. Nyhedstjenesten nyder godt af bidrag fra praktikere og forskere fra hele verden.

Most Significant Changes discussion group

En såkaldt ”egroup” organiseret under Google-portalen. Deltagerne er praktikere og forskere som er interesseret i erfaringsudveksling omkring Most Significant Changes teknikken. Gruppens arkiv rummer meget materiale. Adgang til gruppen sker efter ansøgning og registrering.
Man skal formentlig have en Google-konto for at være med.

Globalnyt


Et internetmedie der formidler væsentlige nyheder og andre oplysninger om globale spørgsmål, især om udviklingslandene og dansk og international udviklingssamarbejde. 

I 2016 har jeg her redigeret Fortællerhjørnet  der samler 55 gode historier fortalt af  tidligere ulandsarbejdere. 

Johanne Foss


Dette link har intet at gøre med monitorering og evaluering. Det leder dig til min kones hjemmeside. Hun er dansk kunstner, og hjemmesiden viser hendes farveraderinger, andre arbejder på papir og oliebilleder fra Tanzania, Syrien, Italien, Grækenland, Sverige - og Danmark
.

Kontakt
Peter Sigsgaard
Mosevangen
48
3460 Birkerød

E-post:  psi@petersigsgaard.dk

Peter Sigsgaard    Mosevangen 48    3460 Birkerød    Danmark