Deltagerorienterede metoder i udviklingsbistand samt Partnerskab


Her findes et par referencer til bøger og dokumenter om metodespørgsmål. Desuden er der beskrivelser af begrebet Partnerskab sådan som den danske NGO Mellemfolkeligt Samvirke har udviklet det.
Frontpage of book by Britha Mikkelsen

Britha Mikkelsen: Methods for Development Work and Research
A  New Guide for Practitioners, 2nd Ed., Sage Publications India, 2005

En grundig og inspirerende gennemgang af deltagerorienterede og kvalitative tilgange til udviklingsarbejdet.  Et særligt kapitel handler om M&E.


Karen McAllister: Understanding participation
Monitoring and evaluation process, outputs and outcomes, IDRC/CRDI , Ottawa, July 1999

En vidtspændende afhandling der tilbyder en mængde valgmuligheder for praktikere som søger enkle, deltagerorienterede metoder at bruge i lokalt udviklingsarbejde. Engelsksproget.

Læs her: Understanding Participation; se også link til IDRC/CRDI her  


Partnership in MSiS - A Toolkit
Guidelines for Partnership Development

Manuskript fra 2005; egentligt til revision af en 10 år gammel vejledning i Mellemfolkeligt Samvirke (MS).
Grundet ”restrukturering” mv. blev den nye vejledning ikke trykt. I praksis fulgte MS dog mange af retningslinjerne mere eller mindre præcist. Efter sammenslutning med ActionAid International i 2010 arbejder MS fortsat på at  partnerskabstilgangen skal have en central plads i ActionAids arbejde.

Læs det engelsksprogede manuskriptet her:  Partnership Toolkit


South-North Partnership for Development:
Another decent mode of NGO co-operation and a process-orientated approach to mutual capacity building. Insights gained and challenges experienced by MS during a decade

I: FAU Conference "Partners in Development?" Report, FAU, Copenhagen, March 2002


Om Mellemfolkeligt Samvirkes erfaringer med partner-samarbejde over et ti-år. Engelsksproget ”Paper” fremlagt på FAU Konference 2002.
(FAU = Foreningen af Udviklingsforskere i Danmark)                Læs paper her: South-North Partnership


Top

Peter Sigsgaard    Mosevangen 48    3460 Birkerød    Danmark